KOSZYK JEST
PUSTY

Zarządzanie podwyżkami wynagrodzeń - Kluczowe uwarunkowania

mar01
zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie podwyżkami wynagrodzeń - Kluczowe uwarunkowania

Zarządzanie podwyżkami oznacza, że jest ono prowadzone w sposób przemyślany oraz według jasnych kryteriów. Profesjonalne przygotowanie reguł zarządzania podwyżkami warunkowane jest przede wszystkim istnieniem realnie funkcjonującego taryfikatora wynagrodzeń zasadniczych.

 

Powyższa konstatacja oznacza, że jeśli myślimy o profesjonalnym podejściu do zarządzania podwyżkami, w pierwszej kolejności musimy mieć pewność, że:

 • wszystkie stanowiska w firmie są ujęte w taryfikatorze,
 • stanowiska są przyporządkowane do grup stanowisk (przedziałów płacowych),
 • każdy przedział płacowy ma określone granice wynagrodzeń (minimum i maksimum).

 Dopiero opracowanie taryfikatora wynagrodzeń daje możliwość przejścia do określania reguł podwyżek.Oprócz tego niebagatelną rolę odgrywają tutaj również inne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Elementami o charakterze zewnętrznych można określić takie czynniki jak: polityka płacowa konkurencji oraz pozycja rynkowa firmy. Oba te czynniki powinny bowiem skłaniać do odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest nasz wizerunek jako pracodawcy?
 • Jaka jest nasza pozycja w branży?
 • Jak plasują się oferowane przez nas płace w porównaniu z konkurencją?
 • Co nas wyróżnia jako pracodawcę na tle konkurencji?
 • Jak wygląda fluktuacja pracowników naszej firmy?

Odpowiedzi na powyższe pytania dadzą nam wskazówki, odnośnie wielkości i tempa potencjalnych podwyżek.

Z kolei określenie misji, wizji i wartości firmy oraz identyfikacji fazy rozwoju organizacyjnego, pozwoli na uwzględnienie takich aspektów, jak:

 • Jaki jest etap rozwoju naszej firmy?
 • Czy mamy spójną misję, wizję i wartości firmy? Czy są one przestrzegane?
 • Co powoduje, że ludzie chcą u nas pracować?
 • Jakie umiejętności i postawy są dla nas najważniejsze?
 • Jaki model budowania kapitału ludzkiego chcemy stosować?

Dzięki specyfikacji odpowiedzi na te pytania, będziemy mogli świadomie nazwać i wybrać te czynniki, które powinny odgrywać kluczową rolę w przyznawaniu podwyżek. Innymi słowy: Możliwe stanie się swoiste zważenie znaczenia czynników, mających decydować o wielkości podwyżki.

Bardziej szczegółowym (jednak również ważnym) jest zdefiniowanie ogólnego modelu polityki płacowej. Oznacza to w tym przypadku odpowiedzenie sobie na następujące pytania:

 • Na ile są dla nas ważne umiejętności i postawy, a na ile osiągane wyniki?
 • Jak chcemy wiązać pracowników z naszą firmą?
 • Czy chcemy być liderem płacowym na rynku?
 • Jakie składowe wynagrodzenia chcemy oferować pracownikom?
 • Które z elementów wynagrodzeń mają budować naszą przewagę jako pracodawcy?

Niezbędnym jest również uświadomienie sobie znaczenia kompetencji[1] pracowników oraz określenie wpływu poszczególnych stanowisk na wyniki firmy.

Znaczenie kompetencji dla wyboru modelu zarządzani podwyżkami, należy przed wszystkim rozumieć, jako określenie, czy potrzebne do pracy w firmie kompetencje są:

 • Trudne, czy łatwe do pozyskania?
 • Trudne, czy łatwe do rozwoju?
 • Specyficzne, czy powszechne?
 • Wymagające długiego, czy krótkiego czasu na ich rozwój?
 • Wymagane na szczególnie wysokim, czy średnim/dobrym poziomie?

 

Z kolei określenie wpływu poszczególnych stanowisk na wyniki firmy, bezpośrednio przekłada się na uzyskanie wskazówek, na ile możliwe jest budowanie znaczącej gratyfikacji za pracę w części zmiennej. Im większe są bowiem możliwości wynagradzania w części zmiennej, tym mniejsze znaczenie może mieć część zasadnicza wynagrodzenia, a zatem i podwyżka pensji. Łatwo zatem sobie wyobrazić sytuację, gdzie objęcie pewnych grup stanowisk wieloma ruchomymi elementami płac będzie po prostu nieuzasadnione ich niewielkim wpływem na wynik finansowy firmy. I jest to wówczas jasna wskazówka, że dla takich stanowisk model i reguły podwyżek wynagrodzenia zasadniczego będą miały kluczowe znaczenie.

Więcej na ten temat można znaleźć w poradniku dostępnym TUTAJ.

mar  01
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl