KOSZYK JEST
PUSTY

Po co opisywać stanowiska pracy?

kwi29
opis stanowisk pracy

Po co opisywać stanowiska pracy?

Czym jest opis pracy i stanowiska?

Opis stanowiska pracy jest ujednoliconym dla całej firmy narzędziem mającym na celu rejestrację i uporządkowanie zakresu wykonywanych zadań przez pracowników, o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach.

Dzięki dokładnemu opisowi stanowiska pracy, każda z zainteresowanych osób ma jasność odnośnie niezbędnych wymagań, zakresu powierzonych zadań i czynności, a także ponoszonej na stanowisku odpowiedzialności. Jest to również jasny obraz wszystkich wymagań formalnych i kwalifikacyjnych, jakie dana osoba musi spełnić, by w sposób właściwy wykonywać swoją pracę.

 

Ważna koncepcja — praca; nie osoba

Opis stanowiska pracy dotyczy obszarów związanych ze stanowiskiem, a nie osoby, która aktualnie je zajmuje. Zatem nie odnosimy się tutaj do człowieka z punktu widzenia jego umiejętności, preferencji, oczekiwań i kompetencje, ale patrzymy na te aspekty z punktu widzenia firmy jako organizacji i stanowiska jako komponentu tej organizacji.

Innymi słowy: Opis stanowiska pracy — to dokument organizacyjny zawierający informacje dotyczące stanowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na danym stanowisku, odpowiedzialności i wymaganych kompetencji.

 

Warto pamiętać, że opis stanowiska pracy jest pojęciem szerszym, niż zakres obowiązków na stanowisku. Informacje w nim zawarte stanowią bowiem punkt wyjścia do działań w takich obszarach Zarządzania Zasobami Ludzkimi jak np:

— Rekrutacja i selekcja kandydatów;

— Oceny okresowe;

— Planowanie i realizacja szkoleń;

— Planowanie ścieżek kariery i rozwoju;

— Kształtowanie wynagrodzeń;

— Projektowanie zmian w organizacji.

 

Co oznacza „projektowanie” opisu stanowiska pracy?

Projektowanie opisu stanowiska pracy oznacza ustalenie obszarów, które mają podlegać opisowi oraz wygląd formularza, w którym wszystkie te dane mają być zapisane.

Przystępując do tego działania należy pamiętać, że gotowy opis stanowiska pracy powinien dawać odpowiedzi na następujące kluczowe pytania:

1. Jakie i o jakim charakterze są relacje z innymi, a związane z podległością służbową? (wyjaśnia podległości stanowiska i pod to stanowisko)

2. Jakie są kluczowe zadania i obszary wyników na tym stanowisku?

3. Jakie są specyficzne uprawnienia na tym stanowisku? (Co daje obraz roli stanowiska w organizacji)

4. Jakie narzędzia, materiały i wyposażenie są użyte, aby wykonać zadania w pracy na danym stanowisku?

5. Jakie metody albo/procesy są stosowane, aby wykonać zadania w pracy na danym stanowisku?

6. Co jest rozumiane jako rezultaty pracy, według których pracownik na tym stanowisku będzie oceniany? (czyli wskaźniki efektywności — KPI)

7. Jakie zachowania, umiejętności, wiedza i doświadczenie są najważniejsze dla osiągania kluczowych wyników i rezultatów? (Co daje obraz określonych kompetencji koniecznych dla osiągania wymagań stawianych przez pracę na tym stanowisku)

8. W jakim środowisku odbywa się praca?

 

JAK DOBRZE OPISAĆ STANOWISKA?

Kilka kluczowych wskazówek:

  1. Zaplanuj proces - kto, kiedy i z kim będzie prowadził opisy.
  2. Zakomunikuj wszystkim zainteresowanym, co będzie się działo.
  3. Sporządź opisy.
  4. Sprawdź ich poprawność z przełożonymi i przekaż zainteresowanym.

 

Jeśli chcesz, aby opisy stanowisk były zrobione profesjonalnie - skorzystaj z gotowych narzędzi TUTAJ

kwi  29
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl